Den selvejende institution Idestrup Hallen er stiftet på initiativ af bestyrelsen for Idestrup Sogns Gymnastik- og forsamlingsbygning, år 1973.

Repræsentantskabet består af 12 medlemmer, og vælger selv sin formand, næstformand og sekretær. Institutionens bestyrelse består af 6 medlemmer der vælges af og blandt repræsentantskabet. Bestyrelsen har ansvaret for driften af "huset".

Nedenstående kan du se hvem der p.t. har ansvaret for Idestrup Hallens gøren og laden,  og det er til dem du skal rette evt. henvendelser.

 

Idestrup hallens bestyrelse

Bestyrelse:


Formand

Villy Østergård Petersen
Kirkevej 9
4872 Idestrup
Tlf.: 50 58 42 10
Mail: villyp58@gmail.com

Næstformand

Carl Johansson
Kirkevej 49
4872 Idestrup
Tlf.: 27 11 18 33
Mail: kirkevej49@4872.dk

Kasserer og Sekretær for
Repræsentantskab

John Petersen
Østergade 114
4872 Idestrup
Tlf. 54 14 86 64
Mobil. 29 66 25 50
Mail: burmann@business.tele.dk

Sekretær

Janne Kruk
Vibehaven 36
4800 Nykøbing F
Tlf.: 28 79 87 37
Mail: jannekruk@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Glenn Sidor
Kirkevej 20
4872 Idestrup
Tlf.: 71 70 54 07
Mail: glenn@famsidor.dk

Per Olsen
Østergade 120
4872 Idestrup
Tlf. 22 60 00 75
Mail:susogper@gmail.com
Forpagter

Karsten Myralf
Kirkevej 19
4872 Idestrup
Tlf. 22 34 23 09
Mail: karsten@myralf.dk

Idestrup hallens repræsentantskab


Formand for Repræsentantskab

Torben Frede Johansen
Gl. Skolevej 2, Sdr. Alslev
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 14 81 90
Mobil: 24 84 41 47
Mail: gl.skolevej@email.dk

Næstformand for Repræsentantskab
Sekretær for  Bestyrelsen

Susanne Olsen
Østergade 120
4872 Idestrup
Tlf.: 21 56 41 23
Mail: susogper@gmail.com

Klaus Løj
Kirkevej 13
4872 Idestrup
Tlf.: 23 26 76 06
Mail: klausbl@hotmail.com

Steen Von Würden Petersen
Østergade 130
4872 Idestrup
Tlf. 54 14 93 73
Mail: marianneogsteen@webspeed.dk

Arne Nørgaard
Østergade 118
4872 Idestrup
Tlf.: 20 21 89 10
Mail: arnepianoergaard@gmail.com

Suppleant for  Bestyrelsen

Malene Fogh Nielsen
Nygade 6, 2. sal
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 29 44 88 82
Mail: male0962@ipkom.dkØvrige adresser og mails.Forpagter

 

Halinspektør

Jens Koch
Østergade 108
4872 Idestrup
Tlf. 40 30 80 71
Mail: idestruphallen@hotmail.com

Hal-assistent: Anne Lise Løhr : Mobil 28 97 13 71